Zaburzenia odżywiania

Zakładka przeznaczona jest dla rodziców i osób zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży.  Poświęcona jest tematyce specyficznych i niespecyficznych zaburzeń w odżywianiu. Znajdą w niej Państwo poradnik na temat  anorekcji i bulimii: niepokojacych objawów, sposbów zapobiegania oraz ośrodków pomocy. Ponadto w zakładce publikowane bedą artykuły, które szeroko traktują o roli jedzenia w życiu człowieka w odniesieniu do czynników zaburzeń odżywiania, czyli kultury, rodziny, czynników biologicznych i osobowościowych.

Dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu polecamy zakładkę "literatura", gdzie zamieszczamy recenzje książek o zaburzeniach odżywiania, sposobach przeciwdziałania i zapobiegania.