Czytelnia

Artykuły poświęcone szeroko rozumianej profilaktyce zaburzeń w odżywianiu. Odnosza się one zarówno do specyficznych jak i niespecyficznych zaburzeń, sposób ich przeciwdziałania i zapobiegania występowania zaburzeń obrazu własnego ciała.