Krótkie doniesienia

W zakładce zamieszczane są krótkie doniesienia ze świata nauki i mediów o szeroko pojętych zaburzeniach odżywiania i ksztłatowaniu obrazu ciała.