2017-11-22

XXX Miejska Konferencja Wychowawcza

Napisany przez: SPPT
Zapraszamy na XXX Miejską Konferencję Wychowawczą, poświęconą tematyce autoagresji, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017 roku w godzinach 9.00-12.30. 
Program konferencji:
I. Przywitanie, wprowadzenie – Agnieszka Latos p.o. dyrektora Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-
Terapeutycznej w Tarnowie oraz Stanisław Stach, prowadzący konferencję, psycholog, psychoterapeuta.
II. Uroczyste otwarcie konferencji – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tarnowa Bogumiła Porębska.
III. Kiedy człowiek staje się własnym oprawcą – zachowania autoagresywne u młodzieży – Agnieszka Latos,
psycholog, socjolog, socjoterapeuta.
IV. Depresyjność a obraz ciała i samouszkodzenia u młodzieży ponadgimnazjalnej – prezentacja raportu z badań
przeprowadzonych w tarnowskich szkołach - Inga Prusak, psycholog, socjolog, psychoterapeuta.
V. Dwa razy więcej, pięć razy więcej – trudne emocje w okresie dorastania - Patryk Hajdo, psycholog,
psychoterapeuta.
VI. Ciało jako kontener przeżyć - Anna Borowiec - Majkowska, psycholog, psychoterapeuta, seksuolog.
VII. Panel dyskusyjny.
VIII. Podsumowanie konferencji – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tarnowa Bogumiła Porębska.