2020-05-12

UWAGA Procedura bezpieczeństwa

Napisany przez: SPPT

PROCEDURA SPOTKAŃ W SPPT NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO
COVID-19:

 1. Zobowiązania osób chcących uczestniczyć w spotkaniu w poradni w czasie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19

 

 1. Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu w poradni oraz Rodzice/ Opiekunowie dzieci uczestniczących w spotkaniach w poradni zobowiązane są do zapoznania się z zasadami i warunkami korzystania ze spotkań indywidualnych w poradni na czas zagrożenia epidemiologicznego COVID -19.
   
 2. Rodzic/ Opiekun, którego dziecko ma uczestniczyć w spotkaniu w poradni, zobowiązany jest do omówienia z dzieckiem zasad i warunków spotkań w poradni na czas zagrożenia epidemiologicznego COVID -19.
  Omówienie tych zasad pomoże dziecku odnaleźć się w tej trudnej sytuacji i zmniejszyć ewentulny lęk.

Zasady organizacji poradni dostępne na stronie internetowej: www.sppt.tarnow.pl.

 

 1. Przed spotkaniem prowadzący upewnia się, że uczestnik spotkania zna zasady, jeśli zachodzi potrzeba – prowadzący spotkania je przybliża lub przypomina.

 

UWAGA! Część zadań statutowych Poradni będzie nadal wykonywana w formie pracy zdalnej do dnia 24 maja 2020 r.

 

Zasady odbioru orzeczeń, opinii, zaświadczeń, składania dokumentów w formie stacjonarnej:

 1. Składanie wniosków, wydawanie orzeczeń, opinii, zaświadczeń odbywa się w punkcie wydań, zorganizowanym w sali, w przyziemiu Poradni (wejście z parkingu, schodami w dół).
 2. Aby złożyć wniosek lub odebrać wyżej wymienione dokumenty prosimy umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 14 6222796 lub mailowo sekretsppt@umt.tarnow.pl w godzinach 8-16.

 

 

Warunki i zasady spotkań w poradni w czasie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19
 

 1. Do poradni przychodzą tylko osoby umówione wcześniej na wizytę - umówić można się mailowo: sekretsppt@umt.tarnow.pl. lub telefonicznie pod numerem telefonu:  
  14 6222796 w godzinach 8.00- 16.00.

 

 1. Ze spotkań w poradni mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, tzn. bez objawów infekcji, kataru, u których nie zostało potwierdzenie zarażeniem COVID-19 oraz, które nie miały kontaktu z osobą zarażoną lub będącą w kwarantannie z powodu COVID-19.

  Osoba prowadząca spotkanie może prosić przed spotkaniem o podanie informacji co do stanu zdrowia uczestnika spotkania i jego najbliższych oraz może zmierzyć mu temperaturę.

  Uwaga: Jakiekolwiek wątpliwości co do zdrowia uczestnika spotkania, skutkują tym, że spotkanie się nie odbędzie.
   
 2. Na spotkanie należy przychodzić maksymalnie 5 minut wcześniej i czekać przed budynkiem poradni. Wejście na spotkanie jest bezpośrednio przed wizytą - osoba prowadząca spotkanie przychodzi po osobę czekającą na spotkanie i razem udają się do pomieszczenia, w którym ma odbyć się spotkanie.
   
 3. Osoby przychodzące do poradni obowiązkowo powinny mieć zasłonięte usta i nos, np. poprzez ubraną maseczkę lub chustkę/ ewent. przyłbicę.

 

 1. Niezwłocznie po wejściu do poradni każda osoba jest zobowiązana do dezynfekcji rąk w wyznaczonych miejscach w poradni.

 

 1. Podczas spotkania terapeuta i osoba biorąca udział w spotkaniu zachowują wszelkie środki ostrożności zapewniające ochronę przed zarażeniem - mają zakryty nos i usta, siedzą w odległości około 2 metrów od siebie.

Uwaga:  Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez uczestnika spotkania (tj. np. nie zakryte usta i nos, odmowa dezynfekcji rąk), skutkuje przerwaniem spotkania.

 

 1. Obecnie spotkania w poradni trwają do 40 minut, pozostałe 20 minut jest przeznaczone na przewietrzenie pomieszczenia przed kolejnym spotkaniem.
 2. Rodzic przychodzi po dziecko o wyznaczonej godzinie, czekając na nie przed wejściem do poradni (obecnie poczekalnia poradni nie jest udostępniana do użytku).

 

PROCEDURA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH W SPPT NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO COVID-19:
 

I. Zobowiązania Rodzica/ Opiekuna przed przystąpieniem dziecka do badania w poradni:

 1. Rodzice/ Opiekunowie dzieci badanych w poradni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i warunkami badań diagnostycznych w poradni na czas zagrożenia epidemiologicznego COVID -19.
   
 2. Rodzice/ Opiekunowie zobowiązani są zapoznać dziecko z niniejszymi zasadami i warunkami badań diagnostycznych w poradni na czas zagrożenia epidemiologicznego COVID -19.

  Omówienie tych zasad pomoże dziecku odnaleźć się w tej trudnej sytuacji i zmniejszyć ewentulny lęk.

 

Zasady organizacji poradni dostępne na stronie internetowej: www.sppt.tarnow.pl.


 

 1. Przed spotkaniem prowadzący upewnia się, że uczestnik spotkania zna zasady, jeśli zachodzi potrzeba – prowadzący spotkania je przybliża lub przypomina.
   

 

II. Warunki i zasady przeprowadzania badań diagnostycznych w poradni na czas zagrożenia epidemiologicznego COVID -19.
 

 1. Badania diagnostyczne w poradni odbywają się w ustalonym terminie.
   
 2. Z badań diagnostycznych w poradni mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, tzn. bez objawów infekcji, kataru, u których nie zostało potwierdzenie zarażeniem COVID-19 oraz, które nie miały kontaktu z osobą zarażoną lub będącą w kwarantannie z powodu COVID-19.

  Osoba prowadząca spotkanie może prosić przed spotkaniem o podanie informacji co do stanu zdrowia dziecka i jego najbliższych.

  Uwaga: Jakiekolwiek wątpliwości co do zdrowia uczestnika spotkania, skutkują tym, że spotkanie diagnostyczne się nie odbędzie.
   
 3. Badania diagnostyczne odbywają się w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, tj. budynku obok poradni, wejście od parkingu.

 

 1. Na badanie w poradni dziecko przychodzi z Rodzicem/ Opiekunem maksymalnie 5 minut wcześniej przed wyznaczoną godziną badania i powinni czekać przed budynkiem poradni. Osoba prowadząca badanie przychodzi po dziecko i razem udają się do pomieszczenia, w którym ma odbyć się badanie.
   
 2. Rodzice/ Opiekunowie przyprowadzający dziecko na badanie, nie mogą czekać na dziecko w budynku poradni - na czas obecny poczekalnia poradni nie jest udostępniona do użytku. Rodzic, przychodzi po dziecko o określonej godzinie i czeka na dziecko przed budynkiem poradni.

 

 1. Na badanie diagnostyczne w poradni dziecko przychodzi z własnym: ołówkiem, długopisem.
   
 2. Niezwłocznie po wejściu do pomieszczenia, gdzie odbywać się będzie badanie, dziecko zobowiązane jest do dezynfekcji rąk
   
 1. Podczas badania w poradni dziecko i badający obowiązkowo zachowują wszelkie środki ostrożności zapewniające ochronę przed zarażeniem – tzn. mają zasłonięte usta i nos (np. poprzez ubraną maseczkę lub chustkę/ ewent. przyłbicę), mają ubrane rękawiczki jednorazowe na czas trwania badania (poradnia zapewnia rękawiczki), oraz siedzą w odległości około 2 metrów od siebie.

 

Uwaga:  Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez dziecko (tj. np. nie zakryte usta i nos, odmowa dezynfekcji rąk lub ubrania rękawiczek jednorazowych), skutkuje przerwaniem badania diagnostycznego.

 

 1. Rodzic przychodzi po dziecko o wyznaczonej godzinie, czekając na nie przed wejściem do poradni.
   
 2. Pomoce do testów wykorzystane podczas badań są każdorazowo dezynfekowane po badaniu.