Konsultacja i porady

Konsultacje i porady**

Konsultacje i porady to kilka (zwykle 1-3) spotkań. Celem ich jest wstępne rozpoznanie problemu, udzielenie klientowi konkretnej informacji, przedstawienie możliwości rozwiązania określonego problemu, określenia obszarów wpływu lub też wskazanie innych niż poradnia, instytucji do których osoba może się zwrócić w związku ze zgłaszaną trudnością. 
Z konsultacji i porad mogą skorzystać dorośli (rodzice/ opiekunowie, nauczyciele, pedagodzy), kiedy zauważają u siebie lub u dziecka/wychowanka niepokojące zachowania, objawy.

**Konsultacji i porad udzielają wszyscy pracownicy poradni. Termin konsultacji i porady można ustalić telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni.