Terapia indywidualna

Terapia indywidualna

W odróżnieniu od konsultacji czy porady, psychoterapia jest działaniem długotrwałym. Psychoterapii nie można utożsamiać z konsultacjami, bowiem w psychoterapii wręcz nie wskazane jest, by terapeuta udzielał klientowi porad na temat tego jak ma żyć, co ma zrobić w danym momencie i w związku z określoną trudnością, czy sytuacją. Zamiast tego terapeuta towarzyszy klientowi w trudnych życiowo momentach, pomaga przepracować bolesne doświadczenia z przeszłości, poszerza świadomość możliwości działań i ich konsekwencji, towarzyszy klientowi w szukaniu odpowiedzi na trudne pytania. Terapeuta rozmawiając z klientem służy swoją wiedzą, doświadczeniem oraz rozeznaniem w metodach pomagania, jednak ostateczne decyzje, wybory a co za tym idzie- odpowiedzialność są po stronie klienta.

W poradni proponowana jest zarówno terapia krótkoterminowa jak i długoterminowa. Celem terapii krótkoterminowej (zwykle około 10 spotkań) jest praca nad konkretnym zagadnieniem, z kolei celem terapii długoterminowej jest osiągnięcie względnie trwałej zmiany w życiu i funkcjonowaniu, czego można dokonać wyłącznie poprzez głębsze poznanie i zrozumienie siebie, poszerzenia świadomości siebie oraz znajomości swoich zasobów ale i ograniczeń.

Z terapii skorzystać mogą rodzice/ opiekunowie, którzy: mają trudności w relacjach z dziećmi; zauważają niepokojące zachowania, objawy u dzieci lub u siebie i chcą je zmienić; zauważają że ich dotychczasowe metody wychowawcze nie przynoszą pożądanych efektów; potrzebują wsparcia w związku z trudną sytuacją rodzinną lub życiową, która wpływa negatywnie na życie dzieci. 

O potrzebie terapii indywidualnej w poradni decydują terapeuci po konsultacji rodzinnej lub rodzicielskiej. Ze względu na fakt, że nasza poradnia jest placówką oświatową, gdzie pierwszeństwo pomocy mają dzieci i młodzież inofrmujemy, że nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie potrzeby Państwa, w takim przypadku zawsze oferujemy alternatywne rozwiązania tak aby nie pozostawić nikogo bez pomocy.