Warsztaty i szkolenia

Informacje ogólne

Na warsztaty realizowane w naszej poradni można zapisać się osobiście w sekretariacie lub telefonicznie  pod numerem 14 622 27 96.

Po skompletowaniu odpowiedniej ilości uczestników zostanie ustalony termin szkolenia, o czym zostaną poinformowane osoby zainteresowane.


Szkoła Dla Rodziców - logo

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

ADRESACI: Rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
MIEJSCE: SPPT
CZAS TRWANIA: 40 godzin (10 spotkań po 4 godziny raz w tygodniu)
PROWADZĄCY:

Agnieszka Skołyszewska,
Patryk Hajdo,
Paulina Jawień,
Agnieszka Latos,
Katarzyna Michałek,
Inga Prusak

 START: minimum 20 osób chętnych

Tematyką zajęć jest budowanie relacji dorosły - dziecko, a w tym:

  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • aktywne, wspierające słuchanie,
  • motywowanie dziecka do współdziałania,
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Mamo, tato skąd się biorą dzieci? NOWOŚĆ

ADRESACI: Rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
MIEJSCE: SPPT
CZAS TRWANIA: 10 godzin lekcyjnych
PROWADZĄCY:

Anna Borowiec, Patryk Hajdo

START: minimum 12 osób chętnych

Warsztat przeznaczony dla osób zainteresowanych poruszaniem tematyki  seksualności z dziećmi.  Dzięki uczestnictwie w warsztacie można znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące tego jak  tworzyć korzystne warunki do rozwoju  psychoseksualnego dzieci,  jak wyjaśniać dziecku różnice między kobietą, a mężczyzną, a także to skąd się biorą dzieci oraz jakie w ogóle rozmowy a ten temat mają znaczenie.


Czego boi się i dlaczego buntuje się nastolatek?

ADRESACI: Rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
MIEJSCE: SPPT
CZAS TRWANIA: 10 godzin (5 spotkań po 2 godziny raz w tygodniu)
PROWADZĄCY:

Patryk Hajdo

START: minimum 12 osób chętnych

Niepokój, obniżenie nastroju, niechęć do innych lub nadmierna potrzeba kontaktu z nimi, bunt to tylko niektóre trudności z jakimi może spotkać się rodzic, opiekun czy wychowawca nastolatka.

Warsztat to autorski warsztat realizowany trzeci rok przez mgr Patryka Hajdo. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dorosłych, którzy  w trosce o swoich dorastających wychowanków stają czasem bezradni wobec pojawiającego się buntu i sprzeciwu na dotychczas stosowane przez nich  „metody wychowawcze” i zadają samym sobie pytanie: co zrobić, by nie stracić bliskości ze swym dorastającym dzieckiem?

Celem warsztatu jest pokazanie w prosty i przystępny sposób mechanizmów kierujących zachowaniem nastolatka oraz zaprezentowanie możliwych sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Poruszone zostaną między innymi zagadnienia charakterystycznych dla młodzieży potrzeb, sposobów w jakie nastolatki dążą do ich zaspokajania, sposobu w jaki postrzegają i przeżywają rzeczywistość.


Warsztat dla matek nastoletnich córek

ADRESACI: matki
MIEJSCE: SPPT
CZAS TRWANIA: 20 godzin
PROWADZĄCY: Agnieszka Skołyszewska,
Paulina Jawień
START: minimum 12 osób chętnych


Warsztat kierowany jest do matek, których córki wchodzą w okres dorastania (10-13 r.ż.). Celem warsztatu jest: zrozumienie trudności przeżywanych przez nastolatki, zrozumienie trudności przeżywanych przez ich mamy, próba poszukania porozumienia między nimi, a także wskazanie pożądanych działań ze strony mam, które mogą obniżyć ryzyko wystąpienia zaburzeń rozwoju (m. in. anoreksja, bulimia).

Zajęcia będą prowadzone w małych grupach, metodami aktywizującymi, co ma sprzyjać aktywności uczestniczek jak i zapewnić poczucie bezpieczeństwa.
 


Jak być rodzicem szczęśliwego przedszkolaka?

ADRESACI: Rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
MIEJSCE: w placówce zamawiającej
CZAS TRWANIA: 3 godziny
PROWADZĄCY: Katarzyna Michałek,
Sylwia Nowak
START: minimum 12 osób chętnych

Na szkoleniu omawiana jest charakterystyka wieku przedszkolnego, sposoby uczenia dziecka samodzielności i odpowiedzialności.   Prezentowane są także sposoby radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka.


Oferta dla nauczycieli, pedagogów, psychologów w zakładce szkoły