Diagnostyka

Diagnoza psychologiczna- przeprowadzana jest w poradni na  potrzeby terapii, szczególnie terapii EEG Biofeedback. Jest ona próbą wyjaśnienia genezy zgłaszanych problemów, uzupełnienia informacji dotyczących. Służy poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, specyfiki jego trudności. Diagnoza może dotyczyć  poszczególnych elementów funkcjonowania człowieka (sposoby radzenia sobie ze stresem, wartości) lub całości funkcjonowania psychicznego (inteligencji, osobowości). Pełna diagnoza na rzecz orzecznictwa wykonywana jest w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na ulicy Nadbrzeżnej w Tarnowie.