Grupy rozwojowe

Grupa Cool to grupa rozwoju osobistego wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny młodzieży gimnazjalnej. Jest dobrym miejscem dla osób pragnących rozwijać się, nawiązywać nowe znajomości i dowiadywać  się czegoś nowego szczególnie o człowieku i jego relacjach ze światem. Ponadto pomaga radzić sobie lepiej osobom mającym trudności w:

  1. funkcjonowaniu społecznym (np. nadmierne wycofanie i niepokój w kontakcie z innymi, trudności w przestrzeganiu zasad),
  2. trudności w kontrolowaniu emocji i radzeniu sobie ze stresem,
  3. w kształtowaniu poczucia własnej wartości,
  4. oraz doświadczających innych trudności okresu dorastania.

W czasie zajęć uczestnicy mają okazję uczyć się i rozwijać umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi, wzmacniać poczucie własnej wartości, kształtować zdolność przestrzegania norm i radzenia sobie z emocjami. Forma zajęć opiera się na aktywności młodzieży, która wraz z prowadzącymi zajęcia psychologami może realizować swoje pomysły.

Zajęcia odbywają się regularnie w każdy czwartek od godz.17.00 do godz.19.00 w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej w Tarnowie (ul.Szujskiego 25). Prowadzone są przez psychologów: mgr Annę Borowiec i mgr Patryka Hajdo. Warunkiem udziału gimnazjalisty w spotkaniach grupy jest wcześniejszy kontakt rodzica oraz nastolatka wraz z prowadzącymi(jednym z nich) w celu poznania potrzeb/trudności/motywacji potencjalnego uczestnika zajęć i omówienia warunków funkcjonowania grupy. Na spotkanie można umówić się w sekretariacie SPPT: 14 622-27-96 lub 14 636-27-96 . Planowane rozpoczęcie zajęć to 27 wrzesień 2012r.

Możliwe jest dołączenie do grupy w trakcie roku szkolnego. Zapraszamy.