Terapia EEG Biofeedback

To stosunkowo nowoczesna metoda trenowania pracy mózgu, zwiększająca możliwości umysłu: poprawia koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepsza nastrój, samoocenę i sen, równocześnie uczy relaksu.

Polega na tym, że podczas treningów, trenowany siedzi przed komputerem (ma przyklejone do głowy i płatków usznych elektrody) i stara się wyłącznie przy pomocy siły woli, wpłynąć na grę. Przypięte trenowanemu elektrody rejestrują przebieg fal mózgowych oraz informacje z ciała (stan napięcia, rozluźnienia, stan stresu). Dane te przekazywane są do komputera, który analizuje je i dostarcza poprzez komunikat, zwrotnej informacji (feedback), o tym co się dzieje. Komunikat może być w formie wizualnej, akustycznej, dobrego wyniku w grze, sukcesu lub porażki. Obserwując komunikaty można dowiedzieć się jaki stan osiąga nasz organizm i uczymy się kontrolować stres, rozluźniać się, lepiej oddychać – zatem dzięki EEG Biofeedback można uczyć mózg nowych wzorców dla swoich fal EEG.

Terapia EEG Biofeedback wdrożona została do praktyki SPPT po zakupie specjalistycznego sprzętu w 2008 roku i przeszkoleniu kadry w 2009. W poradni terapia tą metodą oferowana jest dzieciom i młodzieży i traktowana jest wyłącznie jako wspomagająca (nie można zatem zapisać się do poradni wyłącznie na tą formę pomocy).

By móc skorzystać z terapii EEG Biofeedback w poradni, istotne jest spełnienie poniższych warunków:

  1. Posiadanie aktualnego badania EEG (w przypadku dziecka leworęcznego, wskazane jest określenie dominacji półkulowej).
  2. Posiadanie zaświadczenia od neurologa lub psychiatry, że nie ma przeciwwskazań do objęcia terapią EEG Biofeedback.
  3. Posiadanie aktualnego badania psychologicznego (w przypadku jego braku, badanie psychologiczne można wykonać w tutejszej poradni).
  4. Rodzice/ Opiekunowie skorzystają z  wybranej formy pomocy w SPPT.

Jeśli dziecko posiada wyżej wymienioną dokumentację, Rodzic/Opiekun może umówić się na spotkanie diagnostyczne z terapeutą EEG Biofeedback. O tym, czy dziecko zostanie objęte tą formą pomocy, decyduje terapeuta po przeprowadzonej konsultacji i zapoznaniu się z dokumentacja.

Nie prowadzimy terapii EEG Biofeedback z dziećmi, które były już objęte tą formą pomocy w innych placówkach, instytucjach.

Terapię EEG Biofeedback prowadzi w poradni: mgr Sylwia Nowak, mgr Katarzyna Michałek, mgr Paulina Jawień.

Jesteśmy jedną z najdłużej praktykujących tę metodę placówek w Tarnowie, działamy  w tym zakresie od 2008.