Osoby

 1. Dyrektor, psycholog: Agnieszka Latos

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Kwalifikacje: Socjolog, psycholog, socjoterapeuta
   
  Absolwentka Socjologii oraz Psychologii, rocznego kursu „Psychoterapia i poradnictwo”(2009) w Polskim Instytucie Terapii Integratywnej.  Podyplomowo ukończyła studia z socjoterapii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (2012).

  Zajmuje się:

  W SPPT specjalizuje się w  udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Jako instruktor programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” prowadzi kursy doskonalące umiejętności wychowawcze. Prowadzi grupy socjoterapeutyczne, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych; warsztaty i zajęcia w szkołach dla dzieci i młodzieży wg. autorskiego warsztatu opracowanego przez zespół SPPT „Lubię siebie” oraz programu profilaktycznego „Oczko”. Instruktor programu „Golden Five”, realizator programu „Spójrz Inaczej” i „Spójrz Inaczej na agresję”. Członek zespołu, koordynującego działania systemowe w zakresie wychowania i profilaktyki w Tarnowie. Specjalizuje się w diagnozie zagrożeń dzieci i młodzieży w Tarnowie, autorka raportów z prowadzonych badań nad zagrożeniami.

 2. Psycholog, pedagog: Agnieszka Skołyszewska

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Kwalifikacje: Pedagog, psycholog, psychoterapeuta
  Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim(1992) oraz psychologii klinicznej i osobowości na WSB-NLU w Nowym Sączu(2017). Trener metody wspierającej rozwój komunikacji Video Interaction Traning VIT (2003). Absolwentka kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania w oświacie (2007). Edukator MEN(2009). Ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące  do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez  Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pod kierunkiem dr n hum. Barbary Józefik realizowane przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychoterapii im. J.J. Haubenstocków w Krakowie (2015). Odbyła staże kliniczne w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie  w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży  Ambulatorium Terapii Rodzin (2014) oraz w Medycznym Centrum Kształcenia Uniwersyteckiego UJ (2015). Pracuje pod superwizją indywidualną i grupową; w trakcie certyfikacji.
   Specjalizuje się w systemowej terapii rodzinnej, terapii indywidualnej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz w psychoedukacji rodziców i wychowawców. Jako trener i edukator programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” prowadzi kursy doskonalące umiejętności wychowawcze i przygotowuje realizatorów programu do prowadzenia zajęć z rodzicami i nauczycielami. Jest członkiem  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

   

  Zajmuje się:

  W SPPT specjalizuje się w  udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom oraz w systemowej terapii rodzinnej, małżeńskiej, w tym terapii rodzicielskiej około-rozwodowej. Wspiera szczególnie rodziców, którzy w sytuacjach konfliktów związanych z rozstawaniem się, mają trudność w odnalezieniu porozumienia potrzebnego do ustalenia, jak będzie wyglądać ich współpraca przy opiece i wychowywaniu dziecka/dzieci.  Jako trener i realizator programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” prowadzi kursy doskonalące umiejętności wychowawcze dla wszystkich osób zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności, które mają wpływ na kształtowanie i wzmacnianie więzi z dziećmi. Prowadzi autorskie warsztaty z nauczycielami i młodzieżą z zakresu komunikacji i integracji.  Pracuje w zespole inicjującym działania systemowe w zakresie wychowania i profilaktyki w Tarnowie. Współpracuje z tarnowskimi instytucjami w zakresie wychowania i profilaktyki na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin.
 3. Psycholog: Anna Borowiec - Majkowska

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Kwalifikacje: Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog
   
  Absolwentka psychologii na UJ. Ukończyła także  Całościowe Szkolenie w Zakresie Psychoterapii Atestowane przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Śląskiej Szkole Psychoterapii, Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM w Poznaniu oraz podyplomowe studia z Psychologii i Pedagogiki Sądowej w WSB-NLU w Nowym Sączu. Posiada certyfikat Providera TRE®, jest asystentem psychodramy wg. Moreno oraz rekomendowanym przez ORE realizatorem Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pracuje pod stałą superwizją.

  Zajmuje się:

  W poradni zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i rodzicom. Prowadzi grupę rozwoju osobistego dla gimnazjalistów. Jest rekomendowanym przez ORE realizatorem warsztatu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. 
 4. Psycholog: Patryk Hajdo

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Kwalifikacje: Psycholog,  psychoterapeuta
   
  Absolwent psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin i terapii psychodynamicznej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej oraz szkolenie w ramach Studium Treningu Grupowego w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej – Andrzej Szulc.

  Zajmuje się:

  W poradni specjalizuje się w terapii indywidualnej młodzieży i dorosłych, terapii systemowej  rodzin i par, psychoedukacji rodziców, wspieraniu szkół w trudnościach pojawiających się w pracy z młodzieżą. Prowadzi autorski warsztat: „Czego boi się i dlaczego buntuje się nastolatek?” oraz zajęcia grupowe z gimnazjalistami. Pomaga szkołom wykorzystując „Narracyjną metodę rozwiązywania konfliktów w klasie”.

  Członek Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej.
 5. Psycholog: Paulina Jawień

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Kwalifikacje: Psycholog, psychoterapeuta
   
  Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2006), studiów podyplomowych „Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa” (2008) oraz szkolenia podyplomowego „Systemowe rozumienie rodzin” atestowanego przez  Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pod kierunkiem dr n. hum. Barbary Józefik (2010). Ukończyła również szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii  na szkoleniu atestowanym przez  Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego realizowanym przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii.

  Zajmuje się:

  W SPPT specjalizuje się w  udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Specjalizuje się również w systemowej terapii rodzinnej i w terapii EEG Biofeedback, prowadzi grupy socjoterapeutyczne dla dzieci. Jako rekomendowany przez ORE realizator  programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” prowadzi kursy doskonalące umiejętności wychowawcze. Jest instruktorem programu „Golden Five” i realizatorem zajęć profilaktycznych w szkołach (m.in. „Oczko”, „Spójrz inaczej na agresję”).
 6. Psycholog: Bogusława Kmieć

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Kwalifikacje: Psycholog, psychoterapeuta, superwizor
   
  Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła  Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz Szkołę Superwizorów w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, a także wiele innych szkoleń wspomagających. Posiada certyfikaty trenera, psychoterapeuty Terapii Gestalt oraz certyfikat EAP /The European Association for Psychotherapy.

  Zajmuje się:

  W SPPT w Tarnowie prowadzi superwizję pracy terapeutycznej pracowników poradni.
 7. Psycholog, socjoterapeuta: Sylwia Nowak

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Kwalifikacje: Psycholog, socjoterapeuta
   
  Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii.

  Zajmuje się:

  W SPPT specjalizuje się w  udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom oraz w terapii rodzinnej. Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną, konsultacje problemów wychowawczych, emocjonalnych, rodzinnych.  Jako trener programu „Spójrz inaczej” prowadzi zajęcia profilaktyczne z dziećmi w szkołach. Realizuje psychoedukacyjne zajęcia  z dziećmi i młodzieżą wg. autorskiego warsztatu opracowanego przez zespół SPPT „Lubię siebie” oraz programu profilaktycznego „Oczko”. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci młodszych z klas I – III i terapię wspomagającą EEG Biofeedback. Udziela porad za pośrednictwem komunikatorów internetowych, poczty e-mail, telefonu komórkowego w MULTIKOMIE- młodzieżowym telefonie zaufania.
 8. Pedagog: Katarzyna Michałek

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Kwalifikacje: Pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy
   
  Absolwentka pedagogiki opiekuńczo wychowawczej i poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Podyplomowo ukończyła studia w zakresie pedagogiki specjalnej- oligofrenopedagogiki. Ukończyła Studium Psychologiczne Pomocy Rodzinie w Warszawie (2001). W trakcie 5-letniego kursu Systemowa Terapia Rodzin.

  Zajmuje się:

  W SPPT specjalizuje się w  udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom oraz w terapii rodzinnej.. Realizuje psychoedukacyjne zajęcia  z dziećmi i młodzieżą wg. autorskiego warsztatu opracowanego przez zespół SPPT „Lubię siebie” oraz programu profilaktycznego „Oczko”. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci młodszych z klas I – III i terapię wspomagającą EEG Biofeedback. Jako trener programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” prowadzi kursy doskonalące umiejętności wychowawcze.
 9. Psycholog, Socjolog: Inga Prusak

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Kwalifikacje: Psycholog, Socjolog, socjoterapeuta, psychoterapeuta, 
   
  Absolwentka socjologii (specjalność socjologia sfery publicznej) na Uniwersytecie Jagiellońskim, psychologii (specjalność psychologia kliniczna i osobowości) na Wyższej Szkole Biznesu National Louise University w Nowym Sączu oraz studiów podyplomowych z socjoterapii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

  Zajmuje się:

  W poradni udziela pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Specjalizuje się w terapii rodzinnej, małżeńskiej i terapii par w nurcie systemowym. Prowadzi grupy socjoterapeutyczne dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Jest rekomendowanym przez ORE realizatorem warsztatu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Realizuje warsztaty psychoedukacyjne z dziećmi i młodzieżą w szkołach. Jest członkiem zespołu, który koordynuje działania systemowe w zakresie wychowania i profilaktyki w Tarnowie. Zajmuje się diagnozą społeczną zagrożeń dzieci i młodzieży w Tarnowie. Przygotowana do wspomagania pracy szkoły jako szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE).


 10. Psycholog: Stanisław Stach

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Kwalifikacje: Psycholog, psychoterapeuta, trener
   
  Absolwent psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studium socjoterapii. Ukończył czterystu godzinny cykl edukacyjny w zakresie terapii Gestalt i wiele innych szkoleń uzupełniających. Jest trenerem rekomendowanym programu „Spójrz Inaczej” i „Spójrz Inaczej na Agresję” Stowarzyszenia  Psychoprofilaktyki w Starachowicach, Trener Programu „Równać Szanse”.  Edukator MEN.  

  Zajmuje się:

  W SPPT prowadzi terapie indywidualną i rodzinną dla dzieci, młodzieży i rodziców. Jest zaangażowany w systemowe działania wychowawcze w Tarnowie.
 11. Psycholog: Wacław Srebro

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Kwalifikacje:  psycholog
   
  Dr n. hum. z zakresu psychologii, nauczyciel akademicki. W roku 1999 ukończył studium podyplomowe dla biegłych psychologów uznane przez Ministerstwo Sprawiedliwości (nr dyplomu: KD-V-1400/16/67); W roku 2006 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obronił rozprawę doktorską na temat „Dynamika zmian emocjonalnych dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie wsparcia i pomocy psychologicznej”. Interesuje się psychologią osobowości, religii, sportu i psychologią pozytywną.

  Zajmuje się:

  Od ponad 20 lat, zajmuję się pracą  z młodzieżą i rodzinami. Prowadzi szkolenia i zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i uczniów. Jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinnej przy Prezydencie m. Tarnowa. Bierze udział w różnych formach doskonalenia umiejętności z zakresu pomocy psychologicznej. Posiada szerokie doświadczenia z zakresu profilaktyki uzależnień i psychoedukacji zdrowia psychologicznego. W swoich działaniach zawodowych i w osobistym życiu osobistych podkreśla zasadę, że ważniejsze od tego, co się stało jest to, co z tym zrobimy.
 12. Logopeda, pedagog: Beata Gil

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Kwalifikacje: pedagog, logopeda
  Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła studia podyplomowe  z zakresu LOGOPEDII na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.  Jest specjalistą pedagogiki leczniczej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  Zajmuje się:

   Zajmuje się  diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z opóźnieniami rozwoju mowy oraz różnego typu zaburzeniami kompetencji językowych. Prowadzi indywidualną i grupową terapię logopedyczną.
  W SPPT prowadzi terapie  dla dzieci i młodzieży ( z przedszkoli i szkół tarnowskich) w zakresie:
  - opóźnionego rozwoju mowy,
  - dyslalii (zaburzenia artykulacyjne różnych typów),
  - zaburzenia płynności mówienia (np. jąkanie)
  *dla rodziców i nauczycieli konsultacje logopedyczne.
 13. Główna księgowa: Elżbieta Świądro

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie - kierunek zarządzanie i marketing o specjalności rachunkowość.

  Zajmuje się:

  W poradni przede wszystkim twardą i odpowiedzialną ręka czuwa nad jej budżetem. Dzięki jej znajomość przepisów z zakresu księgowości i rachunkowości budżetowej,  środki finansowe, jakimi dysponuje poradnia wydatkowane są poprawnie. Dba o terminowe prowadzenie spraw z zakresu całej księgowości poradni. Czuwa nad prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych SPPT i przeprowadza rozliczenia finansowe z różnymi instytucjami: Urzędem Miasta Tarnowa, Urzędem Skarbowym, ZUS-em, bankiem i innymi instytucjami państwowymi.
 14. Sekretariat poradni: Grażyna Kędzior

  Zajmuje się:

  Prowadzi sprawy związane z administrowaniem poradnią. Zajmuje się sprawami kadrowymi pracowników oraz związanymi z prowadzeniem dokumentacji poradni. Prowadzi sekretariat. Jest pierwszą osobą, z którą klienci nawiązują kontakt osobisty i telefoniczny umawiając się na spotkanie w poradni. Podczas wstępnej, krótkiej rozmowy rozpoznaje kto z pracowników w poradni będzie najbardziej odpowiednią, kompetentną osobą, by udzielić pomocy.
 15. Pracownik obsługi: Wiktoria Gondek

  Zajmuje się: