Terapia małżeńska

Terapia par przeznaczona jest dla małżeństw lub par, które chcą rozwijać relacje między sobą lub doświadczają trudności w tej sferze. Efektem pracy nad doskonaleniem relacji w parze może być wzrost skuteczności oddziaływań wychowawczych wobec dzieci. Trudności w relacji pomiędzy małżonkami mogą utrudniać przyjęcie im właściwej postawy wychowawczej. Przykładem takich trudności mogą być konflikty pomiędzy rodzicami, które przeszkadzają w przyjęciu wspólnej postawy. Terapia małżeństw i par jest często następstwem konsultacji wychowawczej, w trakcie której okazuje się, że polepszenie współpracy pomiędzy rodzicami może pomóc pokonać trudności dziecka. Ponadto pokonanie trudności z jakimi zmagają się małżonkowie podnosi prowadzi do wzrostu poczucia więzi pomiędzy nimi, co nieświadomie lub świadomie odczuwają również dzieci, dzięki ich samopoczucie staje się lepsze i zmieniają swoje zachowanie.

Spotkania odbywają się na zasadach terapii rodzin, jednak w przeciwieństwie do niej na spotkaniach obecni są jedynie małżonkowie lub partnerzy. Podobnie jak w terapii rodzin mogą uczestniczyć w niej partnerzy, którzy ponownie weszli w związek i tylko jedno z rodziców jest biologicznym ojcem dziecka oraz rodziny zastępcze. 

O potrzebie terapii małżeńskiej decydują terapeuci po konsultacji rodzinnej lub rodzielskiej. Terapia małżeńska w naszej poradni odbywa się w przypadku, kiedy trudności w relacjach małżeńskich wpływają na dzieci, jak również w przypadku zagrożenia rozpadu rodziny a tym samym negatywnych skutków dla dzieci. 

Terapia małżeńska jest elementem holistycznego podejścia do pomocy dzieciom, w myśl idei, że dziecko funkcjonuje  w systemie - wspieranie systemu jest równocześnie wspieraniem dziecka.