Terapia rodzinna

Systemowa terapia rodzinna

 

Podstawowe założenia: terapia systemowa rodzin ujmuje problem jako zakłócenie w systemie rodzinnym, a nie wyłącznie problem jednostki. Zachowanie jednostki traktowane jest jako objaw nieprawidłowości w rodzinie i dlatego wszyscy jej członkowie zaproszeni są do wspólnej pracy.
Przykład: dziecko odmawia chodzenia do szkoły- do pracy zaproszona jest cała rodzina, gdyż sytuacja w różnym stopniu dotyka każdego w domu.
 
Cel: trwała zmiana relacji i wzorców komunikowania się w rodzinie. Szczegółowy cel ustalany jest na pierwszych spotkaniach.
 
Stosowane metody: spotkania odbywają się przy udziale wszystkich członków rodziny (domowników). W zależności od zgłoszonego problemu na spotkania mogą być zapraszani członkowie rodziny w różnych konfiguracjach (np. rodzice albo dzieci). 
Praca polega na analizie wzajemnych relacji i oddziaływań, które mogą podtrzymywać negatywne symptomy. Koncentruje się na aktualnych wydarzeniach, choć analizie poddaje się również wzorce wnoszone przez rodziców z ich rodzin pochodzenia. Pogłębiane jest także rozumienie zgłoszonych trudności przez wszystkich członków rodziny. W trakcie terapii wypracowuje się nowe - lepsze sposoby reagowania i komunikowania, zwiększa się zrozumienie i dąży do wyznaczenia jasnych, elastycznych granic i zasad.
Spotkania prowadzone są przez dwóch terapeutów
 
Jak długo trwają spotkania?
terapia trwa zwykle od kilku do kilkunastu spotkań, a spotkania odbywają się raz na 2-4 tygodnie i trwają 50 minut każde.
 
Dla kogo ten rodzaj pomocy?
 
Dla rodzin, w których występują: trudności wychowawcze, zaburzenia depresyjne, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzenia zachowania i emocji, lęki, fobia szkolna, autoagresja i agresja oraz inne problemy.
 
Przeciwskazania:
- trwająca zdrada (jeden z partnerów lub oboje utrzymują kontakty poza partnerskie i nie decydują się na zaprzestanie tych kontaktów)
- trwająca przemoc (jeden z partnerów lub oboje stosują przemoc i nie podejmują decyzji o zaprzestaniu stosowania przemocy)
- uzależnienia (jeden z partnerów lub oboje są uzależnieni i nie podejmują leczenia)
 
Jak skorzystać?
Aby zostać zakwalifikowanym do terapii rodzinnej należy umówić się na konsultację z jednym z pracowników poradni, którzy prowadzą terapię rodzinną. Na konsultację w miarę możliwości powinni przyjść obydwoje rodzice.
 
Prowadzący spotkania:
Anna Borowiec- Majkowska
Patryk Hajdo
Paulina Jawień
Inga Prusak
Katarzyna Michałek
Agnieszka Skołyszewska
Wacław Srebro