Interwencje w szkołach

Interwencje w szkołach:

SPPT realizuje interwencje w szkołach, których celem jest pokonanie trudności zgłoszonych przez szkołę. Interwencje poprzedzone są działaniami diagnostycznymi polegającymi najczęściej na:

 1. zebraniu informacji na temat sytuacji problemowej;
 2. wizycie przedstawiciela szkoły w poradni w celu zebraniu szczegółowych informacji;
 3. przeprowadzenie przez pracownika poradni ankiety w szkole.

W zależności od zgłoszonych trudności możliwe są również inne działania diagnostyczne. Dobór metod diagnozy zależy od problemu.

W ramach interwencji podejmowane są najczęściej następujące formy działania:

 1. spotkanie pracowników poradni z klasą;
 2. spotkanie pracowników poradni z nauczycielami;
 3. wskazanie możliwych rozwiązań do realizacji samodzielnie przez szkołę.

W zależności od zgłoszonych trudności możliwe są również inne formy interwencji. Dobór metod i strategii działania zależy od problemu.

Warunkiem rozpoczęcia działań jest pisemne zwrócenie się dyrektora szkoły do poradni z prośbą o podjęcie interwencji oraz gotowość szkoły do współpracy, która w zależności od sytuacji może polegać na:

 1. udostępnienie przez szkołę wymaganej ilości godzin dydaktycznych uczniów w czasie obecności uczniów w szkole;
 2. udostępnienie przez szkołę wymaganej ilości godzin dydaktycznych nauczycieli (w czasie pozalekcyjnym) oraz gotowość nauczycieli do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu;
 3. innych formach zaangażowania się przez szkołę.

Gotowość szkoły do współpracy, w tym zaangażowanie nauczycieli w pokonanie trudności jest warunkiem koniecznym, ale nie gwarantującym powodzenia interwencji.


Informacje które mogą pomóc:

 1. w wypadku już zaistniałych trudności nie stosuje się działań i programów profilaktycznych np. w wypadku konfliktu nie stosuje się warsztatów integracyjnych, ale działania bezpośrednio zmierzające do rozwiązania lub złagodzenia konfliktu;
   
 2. wypadku trudności w dyscyplinie wśród uczniów pomoc polega zazwyczaj na pomocy nauczycielom (zespołowi uczących) w dyscyplinowaniu uczniów lub wypracowywaniu skutecznych systemowych rozwiązań na poziomie całej szkoły. W wypadku trudności w zachowaniu dyscypliny często zasadne jest indywidualne, samodzielne doskonalenie umiejętności związanych z dyscyplinowaniem dzieci i młodzieży.

  SPPT oferuje następujące warsztaty poświęcone tej tematyce:
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców;
 • Czego boi się i dlaczego buntuje się nastolatek?;
 • Jak nie być manipulatorem w procesie wychowania.
 • Warsztaty realizowane są w ciągu roku szkolnego. Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest wpisanie się na listę osób chętnych.