Zespoły konsultacyjno-superwizyjne dla pedagogów

Zespoły konsultacyjno-superwizyjne dla pedagogów szkolnych  prowadzone są w SPPT od ponad 10 lat. W roku szkolnym 2014/2015 prowadzone są w dwóch grupach:

  • dla pedagogów szkół podstawowych  - przez  mgr Katarzyna Michałek
  • dla pedagogów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - przez dr Wacława Srebro.

O terminach spotkań  Zespołów Państwo Pedagodzy Szkolni  zawiadamiani są drogą mailową i pismami- zaproszeniami  na początku roku szkolnego. Terminy kolejnych spotkań ustalane są ze spotkania na spotkanie, drogą wspólnych ustaleń z prowadzącymi spotkania oraz  kolegami  i koleżankami Pedagogami.

W razie pytań, wątpliwości odnośnie terminów spotkań prosimy o kontakt z sekretariatem poradni codziennie od 8.00 do 15.00 lub w piątki od 11.00 do 13.00 z prowadzącymi Zespoły.