Z pomocy w naszej poradni mogą skorzystać osoby, które: są uczniami (nie studentami) szkół w Tarnowie; są rodzicami, opiekunami mieszkającymi w Tarnowie; są rodzicami, opiekunami uczniów uczących się w Tarnowie, są nauczycielami pracującymi w tarnowskich placówkach.

 

Oferta poradni jest bezpłatna.

Zapisy przyjmowane są osobiście lub telefonicznie w sekretariacie poradni.
 

Nie wymagamy żadnych skierowań.

Po wstępnym rozpoznaniu zgłoszonej trudności lub problemu na pierwszym spotkaniu, osoba prowadząca spotkanie wskaże najbardziej adekwatną formę pomocy z oferty poradni.

Serdecznie zapraszamy

Specjalistyczne Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna w Tarnowie.

https://www.facebook.com/Specjalistyczna
PoradniaProfilaktycznoTerapuetyczna