Z pomocy w naszej poradni mogą skorzystać osoby, które: są uczniami (nie studentami) szkół w Tarnowie; są rodzicami, opiekunami mieszkającymi w Tarnowie; są rodzicami, opiekunami uczniów uczących się w Tarnowie, są nauczycielami pracującymi w tarnowskich placówkach.

UWAGA Zasady bezpieczeństwa wizyt w poradni

http://www.sppt.tarnow.pl/blog/2020/05/uwaga-procedura-bezpieczenstwa

W chwili obecnej  nadal są możliwe konsultacje online. Szczegóły a aktualnościach.

http://www.sppt.tarnow.pl/blog/2020/03/konsultacje-online-i-kontakt-z-nami
 

Nie wymagamy żadnych skierowań.

Skrytka ePUAP:      /SPPT/SkrytkaESP     (w sprawie orzeczeń i opinii)

Deklaracja dostępności 

https://bip.malopolska.pl/oikisppttarnow,e,deklaracja.html  

http://www.sppt.tarnow.pl/blog/2019/12/deklaracja-dostepnosci-strony

Po wstępnym rozpoznaniu zgłoszonej trudności lub problemu na pierwszym spotkaniu, osoba prowadząca spotkanie wskaże najbardziej adekwatną formę pomocy z oferty poradni.

Oferta poradni jest bezpłatna.

Serdecznie zapraszamy

Specjalistyczne Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna w Tarnowie.

https://www.facebook.com/Specjalistyczna
PoradniaProfilaktycznoTerapuetyczna