Konsultacja i porady

Konsultacje i porady rodzinne oraz małżeńskie

Konsultacje i porady rodzinne/ małżeńskie to kilka (zwykle 1-3) spotkań. Celem ich jest wstępne rozpoznanie problemu, określenie obszarów wpływu oraz zaproponowanie adekwatnej formy pomocy dostępnej w poradni lub wskazanie innych niż poradnia instytucji do których rodzina lub małżeństwo mogą się zwrócić ze zgłaszaną trudnością.
 
Konsultacji i porad rodzinnych/ małżeńskich udzielają wszyscy pracownicy poradni. Termin konsultacji i porady można ustalić telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni.