Warsztaty i zajęcia dla uczniów

Czy inny znaczy gorszy. Kilka słów o tolerancji. NOWOŚĆ !

ADRESACI:

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

MIEJSCE: w placówce zamawiającej
CZAS TRWANIA: 4 godziny lekcyjne
PROWADZĄCY: Inga Prusak, Paulina Jawień
START: minimum 12 osób chętnych - klasa

Celem zajęć jest pogłębienie świadomości na temat stereotypów i uprzedzeń, uświadamianie zysków i strat kierowania się nimi w relacjach z ludźmi. Uczniowie w formie warsztatowej poznają korzyści płynące z różnorodności oraz wzmacniają postawę wyrozumiałości dla innych.


Dyscyplina w klasie. 

ADRESACI:

Uczniowie szkół podstawowych, klas I-IV

MIEJSCE: w placówce zamawiającej
CZAS TRWANIA: minimum 3 godziny
PROWADZĄCY: Sylwia Nowak, Katarzyna Michałek
START: minimum 12 osób chętnych - klasa

Warsztat poświęcony jest stworzeniu zasad życia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem zasady szacunku wzajemnego. Uczniowie wypracowują samodzielnie listę zasad umożliwiających stworzenie prawidłowych relacji w grupie. Zasady dotyczą obszarów zwracania się do siebie z szacunkiem, umiejętności wyrażania wprost swoich potrzeb i oczekiwań ze szczególnym zwróceniem uwagi na umiejętność stawiania granic. Warsztat umożliwia nabycie umiejętności konstruktywnego reagowania w sytuacji doświadczania  dokuczania. Uczniowie mają szansę nabycia większej pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w kontaktach z ludźmi.


 

Pozytywnie razem. O zakochaniu, miłości i związkach cz. I 

ADRESACI:

Uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

MIEJSCE: w placówce zamawiającej
CZAS TRWANIA: 4 godziny
PROWADZĄCY: Anna Borowiec, Inga Prusak
START: minimum 12 osób chętnych - klasa

Celem warsztatu jest uświadomienie młodzieży różnych motywów podejmowania aktywności seksualnej,  konsekwencji inicjacji seksualnej, omówienie mitów i stereotypów dotyczących seksualności  ludzi, a także nadużyć  związanych z tą sferą życia. Warunkiem realizacji jest  wcześniejszy udział w pierwszej części warsztatu pod tytułem:  „ Pozytywnie razem- o zakochaniu, miłości i związkach”.


Pozytywnie o intymności cz. II NOWOŚĆ!

ADRESACI:

Uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

MIEJSCE: w placówce zamawiającej
CZAS TRWANIA: 6 godzin
PROWADZĄCY: Anna Borowiec, Inga Prusak
START: minimum 12 osób chętnych - klasa

Warsztat poruszający tematykę różnic w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców, tworzenia związków i relacji intymnych.  Warsztat ma na celu odczarowanie mówienia o związkach młodych ludzi, uświadomienie młodzieży tego co jest ważne oraz  określenie granic i obszarów odpowiedzialności w relacji z drugą osobą.


„Lubię siebie” warsztat dla młodzieży

ADRESACI: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
MIEJSCE: w placówce zamawiającej
CZAS TRWANIA: 4 godziny
PROWADZĄCY: Agnieszka Latos,
Sylwia Nowak,
Katarzyna Michałek,
Inga Prusak

Głównym celem warsztatu jest budowanie i umacnianie poczucia własnej wartości poprzez rozwijanie świadomości własnych mocnych i słabych stron. Warsztat jest profilaktyką pierwszorzędową zaburzeń w odżywianiu. Praca odbywa się w zespołach klasowych z podziałem na grupy.


Kiedy czuję złość

ADRESACI: uczniowie szkół podstawowych:
  • wersja dla młodszych (kl. I-III)
  • wersja dla starszych (kl. IV– VI)
MIEJSCE: SPPT
CZAS TRWANIA: 4 godziny
PROWADZĄCY: Patryk Hajdo,
Katarzyna Michałek,
Inga Prusak,
dr Wacław Srebro
START: minimum 12 osób chętnych

Warsztat obejmuje zagadnienia rozpoznawania i nazywania emocji, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu przeżywania złości i radzenia sobie z nią w bezpieczny sposób dla siebie i dla innych. Uczy jak radzić sobie z przeżywaną złością i jak ją w sobie rozpoznawać, a także jak ją wyrażać. Dzięki uczestnictwu w warsztacie dzieci poszerzają świadomość świata własnych przeżyć.


Poznajemy i nazywamy uczucia

ADRESACI: starsze grupy przedszkolne
MIEJSCE: w placówce zamawiającej
CZAS TRWANIA: 3 godziny
PROWADZĄCY: Katarzyna Michałek,
Sylwia Nowak
START: minimum 12 osób chętnych


Integracja zespołu klasowego

ADRESACI: uczniowie klas pierwszych gimnazjów i ponadgimnazjalnych
MIEJSCE: w placówce zamawiającej
CZAS TRWANIA: 3-4 godziny
PROWADZĄCY: pracownicy poradni
START: po ustaleniu terminu

Integracja zespołu klasowego następuje zazwyczaj samoistnie. Aby ta integracja była pozytywna, wspierała współpracę oraz działania wychowawcze nauczycieli warto zadbać o poświęcenie czasu na wspólne zajęcia z uczniami, na których mogą nawiązać pozytywne relacje z innymi, poczuć się częścią zespołu oraz wziąć odpowiedzialność za swoje zachowanie w klasie. Temu celowi służą zajęcia integracyjne w postaci warsztatu, w którym uczestniczą zarówno ucznowie jak i wychowawca klasy.