Publikacje

Statut i koncepcja pracy

 • 2018

  Statut Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno - Terapeutycznej

  SPPT

 • 2015

  Koncepcja pracy

  SPPT

Zespół orzekający

 • 2018

  Regulamin zespołu orzekającego

  Agnieszka Latos

 • 2018

  Zaświadczenie lekarskie

  Agnieszka Latos

 • 2018

  Wniosek o badanie

  Agnieszka Latos

 • 2018

  Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii

  Agnieszka Latos

 • 2018

  Opinia o uczniu ze szkoły

  Agnieszka Latos

Raporty z badań Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej

 • 2017

  Raport z badań - Depresyjność a obraz ciała i autoagresja u młodzieży ponadgimnazjalnej

  Inga Prusak

 • 2016

  Raport z badań "Pomoc psychologiczna w Tarnowie"

  Agnieszka Latos

 • 2014

  Raport z badań "Kondycja psychiczna nastolatków. Raport z badań w tarnowskich szkołach"

  Agnieszka Latos

 • 2013

  Raport z badań "Poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole"

  Inga Prusak

 • 2012

  Raport z badań ankietowych przeprowadzonych w tarnowskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 2005 i 2012 roku „Młodzież a substancje psychoaktywne”

  Inga Prusak we współpracy z zespołem SPPT

 • 2011

  Raport z badań "Mobbing i bulling a poczucie bezpieczeństwa w szkole"

  Agnieszka Latos

 • 2010

  Raport z badań ankietowych - Tarnowianie na wagarach

  Agnieszka Latos we współpracy z zespołem SPPT

 • 2009

  Raport z badań nad cyberprzemocą wśród młodzieży szkół tarnowskich

  Agnieszka Latos we współpracy z zespołem SPPT

 • 2007

  Raport z badań nad czasem wolnym młodzieży miasta Tarnowa

  Agnieszka Zaród, przy współpracy z zespołem SPPT

 • 2006

  Zachowania agresywne w społeczności uczniów tarnowskich szkół

  raport Agnieszki Zaród

  Monitoring programów profilaktycznych w tarnowskich szkołach

  raport Agnieszki Zaród

Wychowanie i zagrożenia

 • 2018

  Jak rozpoznać dziecko wykorzystywane seksualnie..

  Anna Borowiec - Majkowska

 • 2016

  Dzieci niejadki

  Anna Borowiec

 • 2013

  Cele profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych.

  Anna Borowiec - Majkowska

 • 2014

  Informator o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Tarnowie

  Inga Prusak, Danuta Ciszek

 • 2013

  Golden Five. Dobre praktyki

  Agnieszka Latos

 • 2013

  Narracyjna metoda rozwiązywania konfliktu

  Patryk Hajdo

 • 2011

  Cyberprzemoc – pokrętna droga poszukiwania szczęścia.

  Wacław Srebro

 • 2011

  Dlaczego krzywdzę i daje się krzywdzić

  Wacław Srebro

 • 2013

  Szkoła dla rodziców i wychowawców jako forma wsparcia wychowawczego rodzin na przykładzie działalności psychoedukacyjnej Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno - Terapeutycznej w Tarnowie.

  Agnieszka Skołyszewska

Psychologia, psychoterapia

 • 2011

  Zmiany w zachowaniach emocjonalnych nastolatków uczestniczących w programie profilaktycznym

  Wacław Srebro

 • 2007

  Poziom złości i mechanizmy obronne a nasilenie symptomów PT SD na przykładzie ofiar przemocy domowej

  Patryk Hajdo